Προσπεράστε στο κύριο περιεχόμενο
Calculators

Ισοδύναμες Επιδόσεις στο Τρέξιμο - Υπολογιστής

Ο υπολογιστής προσφέρει ακριβείς προβλέψεις για τις επιδόσεις σας σε διαφορετικές αποστάσεις, αποκαλύπτοντας το πλήρες αθλητικό σας δυναμικό.

GEORGIOS CHATZIGIANNIS

Στο σημερινό post εισάγουμε ένα νέο εργαλείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο για δρομείς κάθε επιπέδου: τον υπολογιστή ισοδύναμων επιδόσεων στο τρέξιμο. Αυτό το εργαλείο είναι απλό στη χρήση και σχεδιασμένο να σας δώσει μια άμεση εικόνα των ισοδύναμων επιδόσεων σας σε διάφορες αποστάσεις βάσει ενός χρόνου που έχετε ήδη επιτύχει.

Πώς Λειτουργεί;

Ο εν λόγω calculator σας επιτρέπει να εισάγετε τον χρόνο σας για μια δοθείσα απόσταση και στη συνέχεια υπολογίζει ισοδύναμες επιδόσεις για διάφορες άλλες αποστάσεις. Αυτό σας δίνει μια γενική ιδέα για το πώς ο χρόνος σας σε μια απόσταση μεταφράζεται σε άλλες αποστάσεις, βοηθώντας σας να καταλάβετε τις επιδόσεις σας σε ένα ευρύτερο φάσμα αγώνων.

Η Επιστήμη Πίσω Από Την Πρόβλεψη;

Η λογική πίσω από τον Calculator για Ισοδύναμες Επιδόσεις βασίζεται σε μια σχετικά απλή, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο που προτάθηκε από τον Peter Riegel. O Riegel πρότεινε έναν απλό τύπο για τη σύγκριση των σχετικών επιδόσεων σε διαφορετικές αποστάσεις. Ο τύπος είναι πιο συχνά αναφερόμενος ως:

💡
$$T2 = T1 \times \left(\frac{D2}{D1}\right)^{1.06}$$
  • T1 είναι ο χρόνος που επιτυγχάνεται για την απόσταση D1.
  • T2 είναι ο προβλεπόμενος χρόνος για την απόσταση D2.
  • D1 είναι η απόσταση στην οποία επιτυγχάνεται ο αρχικός χρόνος.
  • D2 είναι η απόσταση για την οποία προβλέπεται ο χρόνος.
  • Η σταθερά 1.06 που εμφανίζεται στον τύπο αναφέρεται στον εκθέτη της δύναμης στον τύπο του Peter Riegel. Αυτή η σταθερά αντιπροσωπεύει την αύξηση της δυσκολίας που προκύπτει με την αύξηση της απόστασης του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός 1.06 αντιπροσωπεύει την προσέγγιση της αύξησης της κόπωσης ή της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ένας αθλητής όσο αυξάνεται η απόσταση του αγώνα.

O Riegel σε ένα άρθρο του το 1981 στο American Scientist, αναφέρει ότι ο τύπος αφορά δραστηριότητες που διαρκούν από 3,5 έως 230 λεπτά. Ο τύπος αυτός έχει εφαρμογή στο τρέξιμο, την κολύμβηση και το περπάτημα.

Η απλότητα και η ακρίβεια του τύπου έχει οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή του από διάφορους ιστότοπους και πλατφόρμες σχετικές με το τρέξιμο, όπως το Runner's World, VDOT Running Calculator, McMillan Running Calculator κ.ά. Παρά την ευρεία υιοθέτηση, κάποιοι έχουν τροποποιήσει τον τύπο, προτείνοντας ότι η τιμή του εκθέτη 1.06 μπορεί να οδηγήσει σε απρόσιτες προβλέψεις για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Τι Μπορείτε να Αναμένετε;

Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, μπορείτε να πάρετε μια γρήγορη ιδέα για το πού βρίσκεστε σε σχέση με διαφορετικές αποστάσεις. Ίσως σας ενθαρρύνει να δοκιμάσετε μια νέα απόσταση.

Γιατί Να Το Δοκιμάσετε;

  • Σύγκριση: Δείτε πώς ο χρόνος σας για μια συγκεκριμένη απόσταση συγκρίνεται με άλλες αποστάσεις.
  • Στόχευση: Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να θέσετε στόχους για τις επόμενες προπονήσεις ή αγώνες σας.

Το να καταλαβαίνετε τις ισοδύναμες επιδόσεις σας μπορεί να σας βοηθήσει να προσανατολιστείτε καλύτερα στις αθλητικές σας προσπάθειες και να προσαρμόσετε την προπόνησή σας ανάλογα. Είναι ένα εργαλείο που προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να εξετάσετε τις επιδόσεις σας, χωρίς περιττές πολυπλοκότητες.

Υπολογιστής

👉
Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι γενικά αποτελεί ένα εργαλείο εκτίμησης και όχι μια ακριβή πρόβλεψη. Η πραγματική απόδοση σε έναν αγώνα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν μπορούν να ληφθούν πλήρως υπόψη από έναν μαθηματικό τύπο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός αθλητή σε διαφορετικές αποστάσεις όπως η προπόνηση, οι καιρικές συνθήκες, το έδαφος του αγώνα, η τρέχουσα φυσική κατάσταση και υγεία κ.τ.λ. Έτσι, ενώ ο τύπος του Riegel μπορεί να παρέχει μια πρώτη εκτίμηση, η πραγματική επίδοση ενός αθλητή μπορεί να διαφέρει. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τον τύπο αυτόν με φρόνηση και να τον συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες και παρατηρήσεις για μια πιο πλήρη εκτίμηση της απόδοσης μας σε αγώνες.